Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

νέες πρακτικές

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι νέες πρακτικές για τους διαδίκους

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι νέες πρακτικές για τους διαδίκους

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημοσίευσε νέο κείμενο πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν του. Κατόπιν των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, οι νέες αυτές πρακτικές οδηγίες έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους εκπροσώπους και τους δικηγόρους των διαδίκων σε σχέση με ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την […]