Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

νέες τχνολογίας

Γεώργιος Παπαγεωργίου: Σκέψεις για την ορθολογική χρήση νέων τεχνολογιών στην ακροαματική διαδικασία των ποινικών δικών 

Γεώργιος Παπαγεωργίου: Σκέψεις για την ορθολογική χρήση νέων τεχνολογιών στην ακροαματική διαδικασία των ποινικών δικών 

Ο προσδιορισμός του τμήματος της ποινικής δίκης στο οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία της ηχογραφήσεως, ούτε αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει το περιεχόμενο των  στοιχείων που πρέπει να περιέχουν τα πρακτικά του Δικαστηρίου, τέλος δε,  δεν  αναιρεί τον τρόπο διεύθυνσης της διαδικασίας.