Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

νέο τμήμα

Νέο τμήμα Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ποια τα μέλη του

Νέο τμήμα Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ποια τα μέλη του

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ(3004) η σύνθεση του Ειδικού τμήματος Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο βάσει του πρόσφατου Νόμου 4700/2020 είναι επιφορτισμένο με τρεις νέες αρμοδιότητες: τον εντοπισμό συστημικών διαχειριστικών παθογενειών και την ανάλυση των αιτίων τους, την εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων ύστερα από απόφαση […]