Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Νομική Βοήθεια: Η ώρα της είσπραξης για τους δικηγόρους- Τι λέει η τροπολογία που λύνει το πρόβλημα

Νομική Βοήθεια: Η ώρα της είσπραξης για τους δικηγόρους- Τι λέει η τροπολογία που λύνει το πρόβλημα

Ανακαλείται η απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων να μην εκδίδουν γραμμάτια προείσπραξης σε υποθέσεις νομικής βοήθειας που πρακτικά σήμαινε πως οι δίκες με «διορισμένους αυτεπαγγέλτως» δικηγόρους δε θα γίνονταν. Πώς θα πληρώνονται οι δικηγόροι.