Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Νικηφόρος Δράμας

Δράμα: Προκηρύχθηκαν 52 θέσεις εργασίας για τη στελέχωση των φυλακών Νικηφόρου

Δράμα: Προκηρύχθηκαν 52 θέσεις εργασίας για τη στελέχωση των φυλακών Νικηφόρου

Οι θέσεις αφορούν εγκληματολόγους, ιατρούς παθολογίας, κοινωνικής εργασίας, κοινωνιολόγους, οδοντιάτρους, ψυχολόγους, σωφρονιστικών ενηλίκων, διοικητικών, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής και οδηγών.