Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Νικήτας Βελίας Ειρηνοδίκης

Μαργαρίτα Στενιώτη: Η πλήρης πτωχοποίηση των πτωχών

Μαργαρίτα Στενιώτη: Η πλήρης πτωχοποίηση των πτωχών

Είχαμε επισημάνει, ήδη από το θέρος του περασμένου έτους, τα προβλήματα, που θα δημιουργούσε η ψήφιση του σχεδίου νόμου περί επίσπευσης των χιλιάδων υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επαναπροσδιορισμού αυτών στα προβλεπόμενα στενά χρονικά περιθώρια και είχαμε αιτηθεί τη μη ψήφιση τέτοιου νόμου.