Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Νικόλαος Γ. Καρακούκης

Νικόλαος Γ. Καρακούκης: Προσβολή από SARS-COV-2 αιτία  θανάτου

Νικόλαος Γ. Καρακούκης: Προσβολή από SARS-COV-2 αιτία  θανάτου

Του Νικόλαου Γ. Καρακούκη* Όσοι προσβάλλονται από τον ιό SARS-COV-2 και καταλήγουν, ορθώς θεωρείται ως αιτία θανάτου αυτών  η νόσος  Covid-19. Και τούτο διότι κατά την  σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου διαλαμβάνονται η αρχική αιτία, η ενδιάμεση και η τελική αιτία θανάτου υπό την προυπόθεση ότι αυτές συνδέονται μεταξύ τους αιτιωδώς. Επί παραδείγματι  στην περίπτωση που κάποιος […]