Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου

Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου: ESPRIT DE CORPS *

Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου: ESPRIT DE CORPS *

"Από αυτό το πνεύμα, esprit de corps, όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε, το οποίο δεν αποσκοπεί σε άλλο παρά στην άρτια επιτέλεση του υπηρεσιακού μας καθήκοντος, πρέπει να εμφορούνται όλοι ανεξαιρέτως οι δικασταί του ΣτΕ", αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Σακελλαρίου.