Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Νικόλαος Παρασκευόπουλος ομ. καθηγητή ΑΠΘ – πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης

Ν. Παρασκευόπουλος: Φυλακές – Ένα παράδοξο και μια απάντηση

Ν. Παρασκευόπουλος: Φυλακές – Ένα παράδοξο και μια απάντηση

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή και έχουν ελαχιστοποήσει τις επιβολές ισοβίων. Η χώρα μας, έστω κι αν έχει συγκριτικά περισσότερους ισοβίτες στις φυλακές της, ακολουθεί τη γραμμή.