Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Νίκος Λαγαρίας Δικηγόρος

Νίκος Λαγαρίας: What about “justice statistics”?

Νίκος Λαγαρίας: What about “justice statistics”?

Η μόνιμη επωδός των Διεθνών Οργανισμών, όταν διενεργούν αξιολόγηση και συντάσσουν εκθέσεις συμμόρφωσης της χώρας, επί θεμάτων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι "πού είναι τα στατιστικά σας!".