Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

οριζόντιες περικοπές αποδοχών

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι οριζόντιες περικοπές αποδοχών των υπηρετούντων στο Δημόσιο

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι οριζόντιες περικοπές αποδοχών των υπηρετούντων στο Δημόσιο

"Δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών" λέει.