Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Παναγιώτης Κατσικερός

Δικαστικό έτος 2021-22 : Στο 9,5% των αποφάσεων η ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια – Η στατιστική καταγραφή του εφέτη Παν. Κατσικερού

Δικαστικό έτος 2021-22 : Στο 9,5% των αποφάσεων η ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια – Η στατιστική καταγραφή του εφέτη Παν. Κατσικερού

Σε σύνολο 184 αποφάσεων, μετά την ψηφιση του περίφημου νόμου για την συνεπιμέλεια, η συντριπτική πλειοψηφία (70,5%) δίνει αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα και 7% στον πατέρα.