Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

πειθαρχικό παράπτωμα

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Η αναξιοπρεπής συμπεριφορά σε προϊστάμενο ως πειθαρχικό παράπτωμα

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Η αναξιοπρεπής συμπεριφορά σε προϊστάμενο ως πειθαρχικό παράπτωμα

Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί, σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης. [Σύνταγμα άρθρο 103 παρ. 1 και Ν. 3528/2007 άρθρο 27 παρ. 1 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)].

Μαρία – Άννα Κατσιάδα: ΕΔΕ και εξέταση του υπαλλήλου στον οποίο αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωμα

Μαρία – Άννα Κατσιάδα: ΕΔΕ και εξέταση του υπαλλήλου στον οποίο αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωμα

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*. Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Υ.Κ. που εφαρμόζεται αναλόγως για τη διενέργεια ΕΔΕ, κατά την ΕΔΕ καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο υπάλληλος, στον οποίον αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος (Παράρτημα – Υπόδειγμα 7). Ο διενεργών την ΕΔΕ έχει υποχρέωση να καλέσει για εξέταση τον υπάλληλο, στον οποίον αποδίδεται […]

Γιάννης Καρούζος: Η ανάκριση στα πλαίσια της πειθαρχικής δίωξης

Γιάννης Καρούζος: Η ανάκριση στα πλαίσια της πειθαρχικής δίωξης

Του Γιάννη Καρούζου, Εργατολόγου Η ανάκριση αποσκοπεί στην διαλεύκανση του πραγματικού ορισμένης υποθέσεως, στην εξακρίβωση των συνιστούντων την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήματος πραγματικών περιστατικών και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό τελέσθηκε, καθώς και στην ανεύρεση του βαθμού της ενοχής του εγκαλουμένου υπαλλήλου. Εκ τούτων παρέπεται ότι η πειθαρχική ανάκριση αποτελεί το ουσιαστικότερο τμήμα […]