Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

πεπραγμένων

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η έκθεση πεπραγμένων της ΑΠΔΠΧ

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η έκθεση πεπραγμένων της ΑΠΔΠΧ

Στον πρόεδρο της δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο παραδόθηκε σήμερα από τον επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,Κωνσταντίνο Μενουδάκο, η ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της για το 2018. Ένα έτος ορόσημο, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Μενουδάκος, λόγω της έναρξης εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που σηματοδότησε μια νέα […]