Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

Pew Research

Ο Θεός, ο ελληνικός πολιτισμός αλλά και το “κακό μάτι” μας ενώνουν!!

Ο Θεός, ο ελληνικός πολιτισμός αλλά και το “κακό μάτι” μας ενώνουν!!

Κι όμως υπάρχει ….Θεός! Στο συμπέρασμα αυτό φαίνεται ότι ομονοούν οι Έλληνες, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής  έρευνας  του αμερικανικού ινστιτούτου Pew Research, σε δείγμα 54.000 κατοίκων από 34 ευρωπαϊκά κράτη.