Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

Πολυμελές Πρωτοδικείο των Αθηνών

Σημαντική δικαστική απόφαση για τον έλεγχο καταχρηστικότητας αναζωπυρώνει τις ελπίδες των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Σημαντική δικαστική απόφαση για τον έλεγχο καταχρηστικότητας αναζωπυρώνει τις ελπίδες των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος , σε παρόμοια υπόθεση με σημαντική πλειοψηφία είχε απορρίψει την αίτηση αναίρεσης δανειολήπτριας κρίνοντας ότι ο όρος των δανειακών συμβάσεων για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι δηλωτικός όρος και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας.