Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

πρώην πρόεδρος του ΣτΕ

Νικος Κ. Σακελλαρίου: «Κράτος Δικαίου με κλειστά δικαστήρια δεν νοείται»

Νικος Κ. Σακελλαρίου: «Κράτος Δικαίου με κλειστά δικαστήρια δεν νοείται»

Η παροχή πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας ανήκει στην ευθύνη  των  οργάνων της Δικαιοσύνης, τα οποία οφείλουν να μεριμνούν για την κατά το δυνατόν ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της