Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

πρώην υπηρεσιακός υπουργός Επικρατείας – Δικηγόρος

Αντώνης Αργυρός : Επισκόπηση νομολογίας του ΣτΕ για την πανδημία

Αντώνης Αργυρός : Επισκόπηση νομολογίας του ΣτΕ για την πανδημία

Το δίκαιο της ανάγκης στηρίζεται στην αρχή που λέει ότι η σωτηρία του κράτους αποτελεί τον υπέρτατο νόμο. Τα μέτρα για την «κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης» πρέπει να μην ξεπερνούν το αναγκαίο μέτρο. Δεν μπορούν να διαρκούν επ’ αόριστον και να υπερβαίνουν την αρχή της αναλογικότητος.