Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

πρόωρο νεογνό

ΣτΕ: Παράλειψη νοσοκομείου για διενέργεια εξετάσεων σε πρόωρο νεογνό – Με ευθύνη των γιατρών τυφλώθηκε από το ένα μάτι

ΣτΕ: Παράλειψη νοσοκομείου για διενέργεια εξετάσεων σε πρόωρο νεογνό – Με ευθύνη των γιατρών τυφλώθηκε από το ένα μάτι

Με την απόφαση του το Α’ Τμήμα του ΣτΕ αναιρεί εκείνες των δικαστηρίων και έκανε δεκτή την αίτηση των γονέων, κρίνοντας ότι η παράλειψη των ιατρών του νοσοκομείου να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση στο κατάλληλο χρονικό σημείο, είναι πρόσφορη να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα της σοβαρής μείωσης της όρασης ή της ολικής τύφλωσης.