Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023

Πρόστιμα 1

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Πρόστιμα 1,56 εκατομμ. σε 2 χρόνια για 896 προσφυγές

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Πρόστιμα 1,56 εκατομμ. σε 2 χρόνια για 896 προσφυγές

«Τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας είναι ανεκτά σε μια Δημοκρατία μόνο στο μέτρο και για όσο χρόνο είναι αναγκαίο», τόνισε ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος παρουσιάζοντας τις δράσεις , δυο χρόνια μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όπως είπε τα πρόστιμα αγγίζουν το 1.565.000 ευρώ από την εφαρμογή έναρξης […]