Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

προτάσεις Reggeborgh Invest BV

ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Οι σημαντικότεροι διεθνείς  proxy advisors ISS και Glass Lewis συνιστούν ψήφο κατά του συνόλου των προτάσεων της Reggeborgh

ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Οι σημαντικότεροι διεθνείς proxy advisors ISS και Glass Lewis συνιστούν ψήφο κατά του συνόλου των προτάσεων της Reggeborgh

Οι δύο μεγαλύτεροι, ανεξάρτητοι, διεθνείς οίκοι εποπτείας εταιρικής διακυβέρνησης, συνιστούν αμφότεροι ψήφο κατά όλων των προτάσεων της Reggeborgh Invest BV, για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων και έλλειψης σαφήνειας.