Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

προθεσμία προειδοποίησης

Προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση παραίτησης: Υπερισχύει ο νόμος ή η συμφωνία των μερών;

Προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση παραίτησης: Υπερισχύει ο νόμος ή η συμφωνία των μερών;

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η δήλωση βούλησης θα προέρχεται αποκλειστικά από τον εργοδότη. Μπορεί, ασφαλώς, να γίνει και από τον εργαζόμενο, η οποία χαρακτηρίζεται συνήθως ως οικειοθελής αποχώρηση ή παραίτηση.