Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου: Η στάθμιση του δημοσίου αγαθού της υγείας εν μέσω COVID-19 στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας

Βικτωρία Σπυροπούλου: Η στάθμιση του δημοσίου αγαθού της υγείας εν μέσω COVID-19 στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας

"Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έθεσε κάποιους νομολογιακούς κανόνες για τη μεταχείριση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος στην αίτηση αναστολής. Ειδικότερα, ορισμένες διοικητικές πράξεις συνάπτονται από τη φύση τους ή λόγω του αντικειμένου τους με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Η τυχόν αναστολή εκτελέσεως των πράξεων αυτών θα δημιουργούσε εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του Κράτους" επισημαίνει η κυρία Σπυροπούλου.