Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

Προϋπολογισμός ΔΣΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος: Προϋπολογισμός ΔΣΑ – Δείγματα γραφής μιας διοίκησης

Δημήτρης Αναστασόπουλος: Προϋπολογισμός ΔΣΑ – Δείγματα γραφής μιας διοίκησης

"Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Συλλόγου μας, οφείλουμε καταρχάς να τονίσουμε ότι πρόκειται για την κορυφαία πράξη μιας διοίκησης".