Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

πυλες ψεκασμού

ΕΟΦ : Οι πύλες ψεκασμού σε εισόδους ενέχουν κινδύνους για την υγεία

ΕΟΦ : Οι πύλες ψεκασμού σε εισόδους ενέχουν κινδύνους για την υγεία

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι ο ψεκασμός ατόμων μέσω πυλών ή θαλάμων δεν συνιστά αποδεκτή μέθοδο απολύμανσης, καθώς ενέχει κινδύνους για την υγεία και δεν αποτρέπει την διάδοση μεταδοτικών ιών, όπως ο COVID-19.