Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Reggeborgh

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης: Ανοιχτή επιστολή στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης: Ανοιχτή επιστολή στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Με την επιστολή του προς της μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Καλλιτσάντσης τους καλεί να υποστηρίξουν το πλάνο της Eταιρείας και να καταψηφίσουν τα σχέδια προτάσεων που υπέβαλε η REGGEBORGH

Το σκεπτικό του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την απόρριψη της πρότασης της Reggeborgh

Το σκεπτικό του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την απόρριψη της πρότασης της Reggeborgh

Ενστάσεις εγείρει το Δ.Σ. της εταιρείας και ως προς την προτεινόμενη σύνθεση, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μόλις μέλη, αριθμός που θεωρείται εξαιρετικά μικρός για το μέγεθος και τις ανάγκες του Ομίλου, περιλαμβάνοντας μόλις δύο (2) ανεξάρτητα μέλη που ισοδυναμεί με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μελών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάτι που αναμένεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της εταιρείας ως προς τους κανόνες που διέπουν την εταιρική της διακυβέρνηση.