Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού

Ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού και ποινική ρήτρα

Ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού και ποινική ρήτρα

Η υποχρέωση αποφυγής ανταγωνισμούμπορεί να γίνει και αντικείμενο ρητού όρου (ρήτρας) της εργασιακής σχέσης, η οποία θεωρείται κατ’ αρχήν έγκυρη. Όταν όμως περιορίζει τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του εργαζομένου, το κύρος της ρήτρας εξαρτάται από τη διάρκειαισχύος της, την έκτασή της κατά τόπον, την επαγγελματική δραστηριότητα που απαγορεύθηκε, και την παροχή από τον εργοδότη ανάλογης […]