Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

ρήτρες εχεμύθειας

Απόφαση-σταθμός του Πρωτοδικείου για τη “Δαμόκλειο σπάθη” με τις ρήτρες εχεμύθειας και ανταγωνισμού που επιβάλλουν επιχειρήσεις σε εργαζόμενους

Απόφαση-σταθμός του Πρωτοδικείου για τη “Δαμόκλειο σπάθη” με τις ρήτρες εχεμύθειας και ανταγωνισμού που επιβάλλουν επιχειρήσεις σε εργαζόμενους

Οι εν λόγω ρήτρες (π.χ ακόμα και 30.000 ευρώ!) είναι πλέον πρακτική σε επιχειρήσεις για να κρατούν τους εργαζόμενους. Το Μονομελές Πρωτοδικείο όμως απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής Ι.ΙΕΚ που ζητούσε να απαγορευθεί σε καθηγητή να εργαστεί σε ανταγωνιστή- Αναλύει ο Γιάννης Καρούζος