Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ρωμαϊκό και Εβραϊκό Δικαιο

 Η Δίκη του Χριστού – Η γνωστότερη παρωδία Δικαίου στην ιστορία του κόσμου

 Η Δίκη του Χριστού – Η γνωστότερη παρωδία Δικαίου στην ιστορία του κόσμου

Το Ρωμαϊκό νομικό σύστημα, οι ψευδομάρτυρες, οι δικονομικές παραβάσεις , η μειοψηφία, για να οδηγηθούμε στο «Τετέλεσται». Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, στην κορύφωση του Θείου Δράματος- Τα άγια πάθη του Κυρίου