Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων

Ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων: Κλείνει σήμερα το «παράθυρο» επανένταξης

Ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων: Κλείνει σήμερα το «παράθυρο» επανένταξης

Οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν και πάλι στις ρυθμίσεις υποβάλλοντας αίτηση στην εφορία εφόσον πληρούσαν τις αρχικές προϋποθέσεις επανένταξης στις ρυθμίσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά τότε δεν είχαν προχωρήσει στην υποβολή των προβλεπόμενων αιτήσεων.