Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Όλη η διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο “Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας”

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Όλη η διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο “Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας”

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αυτών ισχύει μέχρι τις 31 Μάιου για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές, δήμους, ακόμη και σε περισσότερες από 240 δόσεις.