Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Σακελλαρίδης

Γ. Σακελλαρίδης: Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναδεικνύει την αποτυχία του σωφρονιστικού μας συστήματος

Γ. Σακελλαρίδης: Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναδεικνύει την αποτυχία του σωφρονιστικού μας συστήματος

«Σε έκθεση που δημοσίευσε η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις φυλακές στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα, αναδεικνύονται όλα τα ζητήματα της συστημικής αποτυχίας του σωφρονιστικού μας συστήματος. Η πανδημία μπορεί να μην κάνει διακρίσεις, η διαχείρισή της όμως κάνει -δεν είμαστε όλοι/ες ίσοι/ες απέναντι της ξεκάθαρα. Αλλιώς την αντιμετωπίζεις από το σπίτι […]