Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να αγνοούνται από το κράτος

ΕΔΔΑ για θέματα μετοίκησης: Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να αγνοούνται από το κράτος

ΕΔΔΑ για θέματα μετοίκησης: Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να αγνοούνται από το κράτος

Μία διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει το ΕΔΔΑ, από αυτή του ελληνικού δικαστηρίου, κρίνοντας πως ακόμη και μετά τη δικαστική απόρριψη μετοίκησης βίαιου πρώην συζύγου υπήρξε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της ενάγουσας. Και είναι σαφές – όπως λέει- πως το κράτος υποχρεούται σε αναζήτηση λύσης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας ακόμα και με αντίθετες δικαστικές αποφάσεις. Η προσφεύγουσα […]