Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης : Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης : Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι όροι λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας για το διάστημα από 7.11.2020 ως και 30.11.2020. Έχουν δημιουργηθεί όμως και απορίες για συγκεκριμένα σημεία της.