Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Σπύρος Σκιαδόπουλος: Αναγνώριση προσώπου και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σπύρος Σκιαδόπουλος: Αναγνώριση προσώπου και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

  Του Σπύρου Α. Σκιαδόπουλου* Το πρόσωπό μας είναι το πιο θεμελιώδες και αναγνωρίσιμο στοιχείο της ταυτότητάς μας. Μπορούμε να ταυτοποιηθούμε μόνο από μια φωτογραφία του προσώπου μας. Τα τελευταία χρόνια  έχει παρατηρηθεί  μεγάλη αύξηση στη χρήση, αποθήκευση και διάδοση εικόνων προσώπου με παράλληλη την «αυτόματη ταυτοποίηση του προσώπου». Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε κοινωνικά […]

Σπύρος Σκιαδόπουλος: Ένα απόλυτο «όχι» στην επαναφορά του αγωγόσημου

Σπύρος Σκιαδόπουλος: Ένα απόλυτο «όχι» στην επαναφορά του αγωγόσημου

Πολλές φορές έχουμε επαναλάβει αυτό που είναι και πραγματικότητα, πως δηλαδή «η δικαιοσύνη είναι ακριβή». Τον κύριο και βασικό λόγο που η δικαιοσύνη είναι ακριβή συνιστά η εμμονή του κράτους στην επιβολή έμμεσων φόρων υπό την μορφή παραβόλων σε κάθε διαδικαστική πράξη χωρίς δικαιολογητικό λόγο. Παράβολο στις αναβολές, τέλος απογράφου, μεγαρόσημο σε κάθε αίτηση και […]