Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

ΣτΕ: Να επανατοποθετηθούν τα αρχαία στο Μέτρο Θεσσαλονίκης

ΣτΕ: Να μεταφερθούν και επανατοποθετηθούν τα αρχαία στο Μέτρο Θεσσαλονίκης

ΣτΕ: Να μεταφερθούν και επανατοποθετηθούν τα αρχαία στο Μέτρο Θεσσαλονίκης

Τώρα δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτριος Βασιλειάδης) με τις οποίες κρίθηκαν συνταγματικές, νόμιμες και σύμφωνa με τις διεθνείς συμβάσεις, όλες οι αποφάσεις της υπουργού Πολιτισμού για το επίμαχο θέμα.