Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης