Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

στρατόπεδο συγκέντρωσης Σάξενχάουζεν