Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

ΔΟΕ: Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων

ΔΟΕ: Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων

Η συλλογική διαπραγμάτευση έπαιξε έναν κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για εργοδότες και εργαζόμενους ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που απειλούν τον κόσμο της εργασίας.