Σάββατο 03 Ιουνίου 2023
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

συλλογική απέλαση

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η συλλογική απέλαση αν εξετάστηκε η ατομική κατάσταση του κάθε μετανάστη

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η συλλογική απέλαση αν εξετάστηκε η ατομική κατάσταση του κάθε μετανάστη

Οι απελάσεις αλλοδαπών δεν παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όταν οι αρχές της χώρας που διατάσσουν την απέλαση έχουν εξετάσει προηγουμένως εξατομικευμένα την κάθε περίπτωση και έχουν ακούσει τα επιχειρήματα του κάθε μετανάστη ξεχωριστά. Στην σημαντική αλλά και επίκαιρη για την εποχή μας απόφαση, κατέληξε κατά πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, […]