Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

συλλογική σύμβαση εργασίας

Η πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας σε χώρο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της βίας, των διακρίσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας σε χώρο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της βίας, των διακρίσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank Τάσος Γκιάτης μιλά για την υπογραφή νέας Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης με την κοινή αντιμετώπιση φαινομένων βίας, διακρίσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης