Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Συλλογική Σύμβαση

Γιάννης Καρούζος: Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τι σημαίνει στην πράξη

Γιάννης Καρούζος: Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τι σημαίνει στην πράξη

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Υπεγράφη από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας του 2020, με την οποία κατ’ ουσία επεκτείνεται η ισχύς της εθνικής συλλογικής σύμβασης του έτους 2018, μέχρι τις 31.12.2020. Να σημειωθεί ότι, η ισχύς της ΕΓΣΣΕ του 2018 έχει ήδη επεκταθεί με την ΕΓΣΣΕ του 2019, έως τις 31.12.2019. […]