Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Συμφωνία Σένγκεν

Νέα παράταση των αεροπορικών οδηγιών έως 7 Ιουνίου – Οδηγίες για ταξίδια σε νησιά

Νέα παράταση των αεροπορικών οδηγιών έως 7 Ιουνίου – Οδηγίες για ταξίδια σε νησιά

Η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.