Τετάρτη 25 Μαϊου 2022

σύμβαση δικαιωμάτων των ανθρώπων

Γιώργος Δημήτραινας: Ο κίνδυνος των ανακοινώσεων

Γιώργος Δημήτραινας: Ο κίνδυνος των ανακοινώσεων

"Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η αμεροληψία των δικαστών διακρίνεται σε υποκειμενική και αντικειμενική" επισημαίνει ο Γιώργος Δημήτραινας.