Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

σύμβαση ναύλωσης

Βασίλης Αποστολόπουλος: Το δικαίωμα κατοχής του φορτίου από τον Εκναυλωτή-Μεταφορέα ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας υποχρέωσης του Ναυλωτή που απορρέει από τη σύμβαση ναύλωσης

Βασίλης Αποστολόπουλος: Το δικαίωμα κατοχής του φορτίου από τον Εκναυλωτή-Μεταφορέα ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας υποχρέωσης του Ναυλωτή που απορρέει από τη σύμβαση ναύλωσης

Το δικαίωμα άσκησης ενέχυρου δύναται να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό όπλο στην φαρέτρα του Πλοιοκτήτη ως προς την επιβολή ή την προστασία αξίωσης