Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Σύμβαση της Χάγης

Διεθνής Δικαστική προστασία ευάλωτων ενηλίκων – Τι προβλέπει η Σύμβαση που κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή 

Διεθνής Δικαστική προστασία ευάλωτων ενηλίκων – Τι προβλέπει η Σύμβαση που κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή 

Aφορά ενηλίκους οι οποίοι, λόγω αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους, περιουσιακού ή προσωπικού χαρακτήρα και χρήζουν, για τον λόγο αυτόν, προστασίας