Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

συμβόλαια θαλάσσιας ασφάλισης

Βασίλης Αποστολόπουλος: Ο Αποζημιωτικός Χαρακτήρας των Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης και η Νομική Φύση του Πλοίου

Βασίλης Αποστολόπουλος: Ο Αποζημιωτικός Χαρακτήρας των Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης και η Νομική Φύση του Πλοίου

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια σχέση παροχής και αντιπαροχής. Ως ενοχική σύμβαση πραγματοποιείται με ανταλλαγή παροχών, υποχρεώνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη σε παροχή και αντιπαροχή.