Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022

συμβόλαια θαλάσσιας ασφάλισης

Βασίλης Αποστολόπουλος: Ο Αποζημιωτικός Χαρακτήρας των Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης και η Νομική Φύση του Πλοίου

Βασίλης Αποστολόπουλος: Ο Αποζημιωτικός Χαρακτήρας των Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης και η Νομική Φύση του Πλοίου

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια σχέση παροχής και αντιπαροχής. Ως ενοχική σύμβαση πραγματοποιείται με ανταλλαγή παροχών, υποχρεώνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη σε παροχή και αντιπαροχή.