Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Συμβολαιογράφοι αποχή

Συνεχίζεται η αποχή των συμβολαιογράφων λέει η μειοψηφία του Δ.Σ

Συνεχίζεται η αποχή των συμβολαιογράφων λέει η μειοψηφία του Δ.Σ

Η λήξη της αποχής με μονομερή απόφαση μόνον του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Γεωργίου Ρούσκα που ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά από τον ίδιο, χωρίς καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η της Γενικής Συνέλευσης, δεν παράγει αποτελέσματα.