Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

Συμβούλιο της Επικρατίας

Ολόκληρη η απόφαση για την πιλοτική δίκη του ΣτΕ

Ολόκληρη η απόφαση για την πιλοτική δίκη του ΣτΕ

Η πιλοτική (πρότυπη) δίκη που ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου 2020 στο ΣτΕ αφορά «τις περικοπές στις συντάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και για την κατάργηση των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας». Στην απόφαση για τη διεξαγωγή αυτής της κρίσιμης δίκης για το σύνολο των αναδρομικών κατέληξε η αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ μετά […]