Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Σύμβουλοι Ακεραιότητας

Σεξουαλική παρενόχληση Δημόσιο: Οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας αναλαμβάνουν δράση- ΒΙΝΤΕΟ

Σεξουαλική παρενόχληση Δημόσιο: Οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας αναλαμβάνουν δράση- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας μπορεί να συμβουλεύσει την καταγγέλλουσα πώς θα πρέπει να ενεργήσει και παράλληλα παρακολουθεί την πορεία διερεύνησης της αναφοράς και ενημερώνει σχετικά την υπάλληλο που την υπέβαλε.